Geodetické práce, Ing. Richard Mysliveček - Geos Žatec

O nás

Geodetické práce, Ing. Richard Mysliveček - Geos Žatec

Vítáme Vás na webových stránkách naší firmy, která již od roku 1991 nabízí komplexní geodetické služby.


Nabídka geodetických prací:
• Geometrické plány
• Vytyčování hranic pozemků
• Vytyčování stavebních objektů
• Polohopis, výškopis
• Mapové podklady pro projektanty
• Zaměření skutečného provedení stavby
• Konzultační a poradenská činnost


Výsledky naší práce jsou geometrické plány pro rozdělení pozemků, pro vyznačení budovy do katastru nemovitostí i pro vyznačení věcného břemene. Na úseku mapování vytváříme účelové mapy pro projekty.
Výsledky měření jsou zpracovány dle požadavků projektanta a doplněny o průběh hranic katastru nemovitostí.

Zajistíme zaměření skutečného provedení stavby, které vyžaduje stavební úřad jako jednu z podmínek kolaudace stavby.
 
Kontaktní informace


GEOS - Ing. Richard Mysliveček
Geodetická kancelář Žatec

Adresa:
Obránců míru 1983
438 01 Žatec
Ústecký kraj

Telefon: +420 415 711 360
Mobil: +420 602 650 750
E-mail: geos_myslivecek@iol.cz

Odpovědná osoba: Ing. Richard Mysliveček

IČO: 47297107
DIČ: CZ6612300761

Napsat zprávu